Hva vil vi?

 Vi vil synliggjøre for publikum arbeidsfolks kamp for et rettferdig samfunn med like muligheter for alle. Vi vil vise urett som ble begått, fattigdommen og kampen som nødvendiggjorde arbeiderklassens faglige og politiske organisering i siste halvdel av 1800 tallet og opp til vår nære fortid.

Vi vet at dette strevet er ukjent for mange fordi det er lite dokumentert og har fått begrenset plass i det norske utdanningssystemet. Det er skrevet mange næringslivshistorier med hovedvekt på teknologiutvikling og om eiere med penger og makt. For oss er arbeidsfolka viktigst.

De Røde Veiene er et ideologisk veikart over steder i Norge, utvalgte steder der arbeiderbevegelsens kvinner og menn øvde stor innflytelse på stedsutvikling og som, ikke minst, bidro sterkt til en solid bedring av arbeidsfolks livs- og arbeidsvilkår. Dem til ære!

Det finne hundrevis av slike steder rundt omkring i vårt land. Det du leser her er selve starten langs de røde veiene og det er vårt store ønske at dette er inngangen til nye fantastiske fortellinger om og bilder fra lignende røde veier skapt av arbeidsfolket i Norge. Kontakt oss, skriv til oss slik at vi sammen kan lage et rødfarget veikart som kan gjøre arbeidsfolkets strev for og gleden over et aktiv liv synlig for alle!

Hvem er vi?

 «De Røde Veiene» er et initiativ i hovedsak fra AOF i Norges seniorgruppe og prosjektet er støttet av LOs kulturutvalg. Prosjektet har også solid støtte i og support fra LO Media og Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek.

Det ble nedsatt en egen styringsgruppe for prosjektet. Styringsgruppa har lagt avgjørende vekt på innsamling av lokal arbeiderhistorie og har fått avgjørende bistand fra lokale kunnskapskilder.

Prosjektet ledes i dag av Terje Havrøy og Jan Mehlum.

Kontakt oss

Jan Mehlum
jan.mehlum@gmail.com

Terje Havrøy
terje@havroy.no